Prawo korporacyjne

Doradzam przy procesach inwestycyjnych – kupno i sprzedaż spółek lub przedsiębiorstw oraz inwestycje w spółki, w szczególności startupy.

Realizuję prace restrukturyzacyjne i optymalizacyjne przedsiębiorców, w tym przekształcenia i łączenia spółek.

zagadnienia

Przekształcenie / łączenia

Przekształcenia jednoosobowych działalności w spółki. Przekształcanie i łączenie spółek w ramach grupy.

Transakcje

Przygotowanie i negocjacje umów sprzedaży udziałów lub akcji. Umowy inwestycyjne. Sprzedaż przedsiębiorstw. Optymalizacja podatkowa sprzedaży spółek.

Bieżąca obsługa

Bieżąca obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych).

Spory

Spory korporacyjne pomiędzy wspólnikami spółek dotyczące przysługiwania praw do udziałów lub akcji, wyłączenia wspólników ze spółek, squeeze out i buy out.

artykuły

Wstrzymanie wykonania wyroku arbitrażowego

Artykuł z 2012 r. Współatutorem jest dr. Paweł Marcisz. Ukazał się w kwartalniku “ADR. Arbitraż i mediacja.” nr 3/2012 Wstrzymanie wykonania wyroku arbitrażowego Możliwość wstrzymania przed stwierdzeniem jego wykonalności lub jego uznaniem Przesłanki i skutki wstrzymania wykonania  I Wyrok arbitrażowy często kończy tylko pierwszy etap sporu skonfliktowanych stron. Jeżeli strona, dla której wyrok arbitrażowy jest niekorzystny, […]